1.Termeni generali

Termenii si condițiile de utilizare a site-ului https://www.acart.ro (denumite in continuare “Termeni si Condiții”) stabilesc care sunt condițiile în care orice persoana poate vizita ori accesa site-ul https://www.acart.ro (denumit in continuare “Site” si/sau “ SC. AC ART EMBROIDERY SRL”), ori poate utiliza în orice mod serviciul Acreativ.ro oferit prin intermediul Site-ului (denumit in continuare “Serviciu acart.ro”), si are valoarea unei convenții încheiate intre SC. AC ART EMBROIDERY SRL (denumita in continuare “ SC. AC ART EMBROIDERY SRL”), în calitatea sa de proprietar si administrator al Site-ului si

orice persoana care vizitează ori accesează Site-ul sau care dorește să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv Serviciu acart.ro (denumită in continuare “Utilizator”).

 

Neacceptarea acestor Termeni si Condiții ori a oricărei prevederi din acestea atrage obligația Utilizatorului de a înceta de îndată accesarea Site-ului, iar accesarea sau vizitarea in continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta si/sau utilizarea Serviciului acart.ro, precum si a oricărui component al acestuia constituie o acceptare in întregime si necondiționată a Termenilor si Condițiilor.

2. Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Protecția datelor cu caracter personal este foarte importantă pentru SC. AC ART EMBROIDERY SRL si ne dorim să fiţi informați corespunzător cu privire la modul şi scopurile în care SC. AC ART EMBROIDERY SRL prelucrează datele cu caracter personal. 


In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogarea a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare „Regulamentul General privind protectia datelor” sau „RGPD”), a actelor normative interne aprobate in vederea implementarii Regulamentului General UE, SC. AC ART EMBROIDERY SRL are obligatia sa prelucreze datele Dvs. cu caracter personal pe care le-ati furnizat, in conditii de siguranta, cu buna credinta si in conformitate cu prevederile legale in vigoare, exclusiv in realizarea scopurilor specificate.


Prin utilizarea serviciilor puse la dispoziție de către Site vă exprimați în mod expres consimțământul ca SC. AC ART EMBROIDERY SRL să prelucreze, să stocheze datele cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră.

Datele cu caracter personal prelucrate sunt următoarele:

• numele si prenumele

• CNP

• numărul de telefon, adresa de email

• adresa domiciliu/reședința

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri:

• pregătirea și expedierea produselor 

• soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea si desfășurarea serviciului

• activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislație

• pentru transmiterea unui jurnal informativ – newsletter si/sau a eventualelor oferte ocazionale si/sau invitații la evenimente organizate.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal colectate in scopurile sus menționate vor fi stocate pe durata pe o perioadă de 1 an. Excepție fac datele personale conținute in documentele contabile ex.facturi, arhivate 10 ani, conform legislației.

Persoanele împuternicite si destinatarii datelor cu caracter personal

DSC. AC ART EMBROIDERY SRL prelucrează datele cu caracter personal pe care utilizatorii le furnizează in mod direct, inclusiv prin intermediul website-ului www.acart.ro și le poate dezvălui doar persoanelor angajate în cadrul societății SC. AC ART EMBROIDERY SRL.

Persoana responsabilă care stochează și gestionează datele personale este: SORIN PRISECARU.

 

3.politica de retur sc. ac art embroidery srl

SC. AC ART EMBROIDERY SRL comercializează în principal produse personalizate după specificațiile clienților, care se încadrează in excepțiile privind dreptul de retragere prevăzute de articolul 16 al OUG. 34/2014 referitoare la contractele la distanta si contractele in afara spațiilor comerciale. Conform art. 16 lit. c din O.G. 34/2014, in cazul in care consumatorul (Cumpărătorul) optează pentru achiziționarea unor produse personalizate in mod clar, confecționate după specificațiile indicate de către consumator (Cumpărător), produsele suferind astfel modificări la cererea Cumpărătorului, acesta acceptă faptul că produsele de acest fel nu se returnează si nu se pot înlocui, fiind exceptate de la dreptul de returnare. Majoritatea produselor comercializate pe site-ul www.acart.ro intra sub incidența acestei excepții, fiind personalizate in mod clar, după specificațiile prezentate de consumator (Cumpărător). O.G. 34/2014 poate fi consultată aici

4. Materialele și informațiile accesibile prin intermediul site-ului

Conținutul și elementele de grafica ale Site-ului, inclusiv dar fără a se limita la acestea, conținutul in format text, precum si sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente si viitoare, cu excepția cazului în care este menționat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar si orice alt material, transmis sub orice forma de si către Utilizatori (prin vizualizare directa pe site, prin newsletter etc,) aparțin ACREATIV.RO și partenerilor săi si reprezintă conținutul Site-ului.

 

Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se află pe site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane in alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al ACREATIV.RO. Astfel este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui site sau a oricărei părți a acestuia efectuate in alte scopuri decât cel personal, cu următoarele excepții:

 

este permisa reproducerea (pe site-uri non comerciale, forumuri, articole din presa etc.) unor mici fragmente din articolele publicate (max. 2 paragrafe). Specificarea sursei informațiilor preluate este obligatorie, sub următoarea forma: (Sursa: ATELIER CREATIV – https://www.acart.ro)

sunt permise link-urile către Site, iar specificarea sursei informațiilor se va face după fiecare link sau la finalul articolului, după cum urmează: “Informații furnizate prin amabilitatea ATELIER CREATIV”.

ACREATIV.RO își rezerva dreptul de a acționa în instanță orice persoana și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus.

 

Cererile de utilizare a conținutului site-ului in orice scop altul decât cel personal pot fi făcute la adresa: Str. Țesătorilor Nr.27, Cisnădie, Jud. Sibiu cu specificația “In atenția SC. AC ART EMBROIDERY” sau prin e-mail la adresa contact@acart.ro .

 

Orice persoană care trimite în orice mod informații ori materiale către site își asuma obligația de a nu prejudicia in nici un mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele si informațiile transmise în orice mod către site, iar persoanele care trimit informații ori materiale prin intermediu site-ului, înțeleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în nici un mod răspunderea SC. AC ART EMBROIDERY SRL, ci numai răspunderea persoanelor respective.

4.LIMITAREA RĂSPUNDERII

SC. AC ART EMBROIDERY SRL nu își asuma obligația si nu garantează implicit sau expres, pentru conținutul de pe Site, pentru conținutul oferit de partenerii săi sau de Utilizatorii Site-ului. SC. AC ART EMBROIDERY SRL va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea si încrederea in Site si va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil.

 

Cu toate acestea, SC. AC ART EMBROIDERY SRL nu este responsabilă pentru inadvertente, erori sau omisiuni în cadrul informațiilor furnizate de Utilizatori. În mod expres, Utilizatorii Site-ului sunt de acord sa exonereze de răspundere pe SC. AC ART EMBROIDERY SRL pentru orice acțiune judiciară sau extrajudiciară, care provine ca urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a Site-ului.

 

Pentru caz de forță majora, SC. AC ART EMBROIDERY SRL si/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele si reprezentanții săi, este exonerata total de răspundere. Cazurile de forță majora includ, dar nu se limitează la, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al SC. AC ART EMBROIDERY SRL, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat in sistemele Site-ului, erorile de operare, greva, etc.

 

Utilizatorii sunt de acord să protejeze si să asigure pe SC. AC ART EMBROIDERY SRL si/sau pe operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele si reprezentanții săi de si împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților), cheltuieli, judecăți, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a Utilizatorului în legătură cu utilizarea serviciului ACREATIV.RO sau orice alt aspect relaționat Serviciului acart.ro.

5.Modificarea Termenilor și condiților

AC ART EMBROIDERY SRL are dreptul de a modifica oricând si in orice mod oricare dintre prevederile din Termeni si Condiții parțial sau în întregime, fără nici o notificare prealabila si fără a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori. Orice modificare este acceptată deplin și necondiționat de către Utilizatorii Site-ului, prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de site, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea Site-ului.

 

6.Legea aplicabilă și litigii

Drepturile si obligațiile Utilizatorilor Site-ului si ale SC. AC ART EMBROIDERY SRL, prevăzute de Termeni si Condiții, precum si toate efectele juridice pe care le produc Termenii si Condițiile vor fi interpretate si guvernate in conformitate cu legea romana in vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii si Condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă.

În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul vor fi soluționat de către instanța judecătorească română, competență aflată în raza teritorială a municipiului Sibiu.